Cách để đọc Hiểu Hệ Số Tương Quan Tiền Tệ Trong Forex - FX Việt

home > Khóa học Forex A-Z

Khóa học Forex A-Z

Cách để đọc hiểu hệ số tương quan tiền tệ trong Forex

Để biết được hệ số tương quan tiền tệ của các cặp tiền, FX Việt sẽ chia sẻ cho bạn một vài thông tin cần thiết bên trong những bảng phía dưới. 

Trong những bảng này sẽ thể hiện rõ mối quan hệ giữa các cặp tiền chính và cả các cặp tiền phụ trong ngoại hối với những khung thời gian khác nhau. 

Hãy nhớ rằng, hệ số tương quan tiền tệ được trình bày ở định dạng thập phân theo hệ số tương quan, chỉ đơn giản là một con số trong khoảng từ -1,00 đến +1,00.

Hệ số tương quan tiền tệ được trình bày ở định dạng thập phân
Hệ số tương quan tiền tệ được trình bày ở định dạng thập phân

Nếu một hệ số ở gần hoặc ở mức +1, chỉ ra rằng hai cặp tiền đó có tương quan thuận chiều mạnh mẽ, và có khả năng sẽ di chuyển theo cùng một hướng.

Mặt khác, nếu hệ số gần hoặc ở mức -1, chỉ ra rằng hai cặp tiền vẫn có mối tương quan mạnh, nhưng là tương quan nghịch chiều, dẫn đến các cặp tiền di chuyển theo hướng ngược nhau.

Một hệ số ở gần hoặc bằng 0, chỉ ra mối quan hệ rất yếu hoặc ngẫu nhiên giữa hai cặp tiền.

Những hệ số tương quan tiền tệ phổ biến

Hệ số tương quan của EUR/USD

Hệ số tương quan của EUR/USD
Hệ số tương quan của EUR/USD

Hệ số tương quan của USD/JPY

Hệ số tương quan của USD/JPY
Hệ số tương quan của USD/JPY

Hệ số tương quan của USD/CHF

Hệ số tương quan của USD/CHF
Hệ số tương quan của USD/CHF – hệ số tương quan tiền tệ

Hệ số tương quan của GBP/USD

Hệ số tương quan của GBP/USD
Hệ số tương quan của GBP/USD

Hệ số tương quan của USD/CAD

Hệ số tương quan của USD/CAD
Hệ số tương quan của USD/CAD

Hệ số tương quan tiền tệ của AUD/USD

Hệ số tương quan của AUD/USD
Hệ số tương quan của AUD/USD

Hệ số tương quan của NZD/USD

Hệ số tương quan của NZD/USD
Hệ số tương quan của NZD/USD

Hệ số tương quan của EUR/JPY

Hệ số tương quan của EUR/JPY
Hệ số tương quan của EUR/JPY

Hệ số tương quan của EUR/GBP

Hệ số tương quan của EUR/GBP
Hệ số tương quan của EUR/GBP – hệ số tương quan tiền tệ
Liên QuanBài Viết
Bài Tiếp Theo
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments